USA viisa – mida tuleks jälgida?

Ikka ja jälle unistavad palju inimesed USAs viibimisest –viibimisest piiramatute vôimaluste maal. Igal reisijal on selleks ettevôtmiseks oma motivatsioon. Ôpilased ja tudengid soovivad USAsse reisida enamasti kuueks kuni kaheteistkümneks kuuk, et ôppida keelt ja kultuuri, koolis vôi ülikoolis käia. Teised USA-külastajad jällegi soovivad teha pikema ringreisi vôi kodumaale päriselt selg keerata, et uuel maal uut elu alustada. Kuid selleks, et USAsse siseneda, tuleb ületada môningad bürokraatilised tôkked.

Viisavaba reisimine

Kes soovib vaid kuni 90 päeva Ühendriikides veeta ja kellel on Eesti kodakondsus, saab maale siseneda järgnevalt: vajalik on biomeetrilise passi olemasolu ning eelnevalt ESTA süsteemist taotletud elektroonilise reisiloa positiivne vastus. Meeles tuleb pidada seda, et ESTA positiivne vastus kehtib kaks aastat. Enne reisi kontrollige kindlasti oma elektroonilise reisiloa kehtivust. Lingi ankeedi täitmiseks leiate Ameerika Ühendriikide saatkonna koduleheküljelt. Tähtis on veel see, et ka iga ükskôik mis vanuses lapse jaoks, tuleb täita vastav ankeet.
Alates 08.09.2010 on ESTA kaudu reisiloa taotlemine tasuline ja maksab 14 USD. Varem saadud ESTA positiivsed vastused jäävad kehtima nende tähtaja lõpuni.
Muudel eesmärkidel kui lühiajaline turismi- või ärireisi ning ESTA negatiivse vastuse korral tuleb taotleda viisat. Kehtiva viisa alusel saab jätkuvalt Ameerika Ühendriikidesse reisida eesmärgil, mille jaoks viisa väljastati.Kui passi kehtivus lõppeb enne viisa kehtivuse lõppu, tuleb riiki sisenedes esitada kehtiv viisa kehtetus reisidokumendis ja kehtiv reisidokument. Viisakleebist üle kandma ei pea, samas on see soovi korral võimalik. Üksikasjalik teave USA viisavabaduse programmi ning viisa taotlemise osas on kättesaadav USA Saatkonna Tallinna koduleheküljel.

Viisa pikemaks riiki jäämiseks vôi elama asumiseks

Üliõpilase viisa tuleb taodelda näiteks siis kui soovite USAsse ôppima asuda ja olete ülikooli vastu võetud. Vastavad avalduse vormid saadab üliõpilasele ülikooli vastuvõtuosakond. Sisenedes turistiviisaga USA territooriumile, on kindlasti ebameeldivaks uudiseks see, et INS (Immigration and Naturalization Service) keeldub turisti viisat üliõpilase viisa vastu välja vahetamast. Samuti on oluline teada, et viisat tuleb taotleda ainult selle ülikooli avalduse vormiga, kuhu kavatsetakse õppima asuda Viisa taotlemisel tuleb arvestada, et enamik viisa taotlejaid kutsutakse ka viisaintervjuule, selle toimumise aeg lepitakse taotlejaga kokku viisataotluse esitamisel. Veel on olemas alajaotused erinevatesse viisa gruppidesse, olenevalt sellest, mis on kellegi eesmärgiks. Näiteks erinevad tööviisad – pilootidela ja ajakirjanikele. Ka siinkohal tuleb täita erinevaid avaldusi, kindlate normide kohaselt tuleb teha ka passipilt. Ja muidugi USA generaalkonsulaadis toimuv viisaintervjuu. Samuti tuleb tasuda viisamaks. Ajavahemik taotluse esitamise ja dokumentide saamise vahel vôib mônikord päris pikale venida.

Img.: Peter Mautsch: Fotolia